Over ons

Historie

Aan het eind van de jaren '70 van de vorige eeuw, besloot een aantal bank medewerkers ( overigens niet werkzaam bij één en dezelfde bank ) om gezamenlijk een biljart club op te richten. Deze club beginnend met plm. 8 leden, kreeg een vaste vorm en op 15 oktober 1981, werd de vereniging notarieel opgericht en kreeg de naam Bejaarden (Ontspannings) Biljart Club Ommoord, later gewijzigd in Bejaarden Biljart Club Ommoord of kortweg BBC Ommoord genaamd.

Het oprichten van een biljart vereniging welke niet in een horeca gelegenheid wil spelen is beslist geen sinecure. Immers, waar vind je een onderkomen voor de vereniging en hoe kom je aan het nodige materiaal bijvoorbeeld een biljart tafel. Het toenmalige bestuur bleek voortvarend en innovatief en al spoedig werd een ruimte gevonden in wijkcentrum "De Romeynshof" in Ommoord. Het verwerven van de allereerste biljart tafel werd wel op een zeer bijzondere wijze gerealiseerd.

Het bouw- & DHZ concern GAMMA had zojuist haar vestiging op het industrie terrein Alexander geopend en ter gelegenheid daarvan had GAMMA aan de aftredend deelraad voorzitter Mevr. Mia van Yperen een cadeau cheque t.w.v. 5.000 gulden aangeboden, door Mevr. van Yperen naar eigen inzicht te besteden. Gelukkig voor BBC Ommoord besloot de scheidend voorzitter van de Deelgemeente Prins Alexander dat ongeveer de helft van het haar geschonken bedrag door de club mocht worden aangewend om een biljarttafel aan te schaffen. En aldus geschiedde …….. op 28 oktober 1981 werd de eerste biljarttafel van onze vereniging in wijkcentrum "De Romeynshof" geplaatst.

Vanaf dat moment groeide de vereniging als de spreekwoordelijke kool en reeds 1 (één) jaar na haar oprichting moest het bestuur besluiten een ledenstop in te voeren en derhalve nieuwkomers op een wachtlijst te plaatsen. De beschikbare ruimte in "De Romeynshof" bleek dus al snel te klein en uitbreiding van deze ruimte was wenselijk maar helaas niet mogelijk.
Het bestuur van BBC Ommoord besloot dan ook om in december 1982 middels een advertentie in het huis aan huisblad Alexanderpost een klemmende oproep te doen aan bedrijven en instanties hen aan een grotere ruimte te helpen tegen een voor de vereniging betaalbare huur. Of deze oproep een onmiddellijk effect heeft gehad is niet duidelijk. 
Feit is echter dat eind 1983 de woningstichting "Onze Woning" (thans Woonbron-Maasoevers) de Bejaarden Biljart Club Ommoord een ruimte heeft aangeboden in de onderbouw van het torenflat aan de Söderblomplaats in Ommoord, waarin overigens ook een regiokantoor van deze woningstichting gevestigd was.

De huurpenningen bleken geen onoverkomelijk probleem en uiteindelijk is BBC Ommoord in februari 1984 verhuisd van het wijkcentrum "De Romeynshof" naar haar nieuwe onderkomen aan de Söderblomplaats nr. 2. In deze nieuwe ruimte kon een 2e biljarttafel worden geplaatst en de aanschaf daarvan heeft de vereniging kunnen realiseren middels sponsoring van:
a) de leden
b) De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond …….. en
c) subsidie van de Deelgemeente Prins Alexander t.b.v. 1990,00 gulden.

Al snel na de verhuizing groeide het leden aantal zo explosief, dat het bestuur opnieuw het spook van de wachtlijst voor zich zag opdoemen. En zo herhaalde de geschiedenis zichzelf en moest er dus weer een grotere ruimte betrokken worden. Opnieuw bleek het geluk de club niet in de steek te laten, want in diezelfde onderbouw van het torenflat was ook nog een wasserette gevestigd voor de bewoners van het flat omdat in de appartementen oorspronkelijk een wasmachine aansluiting niet was voorzien. Maar de bewoners van het flat bleken niet voor één gat te vangen en hebben uiteindelijk zelf deze aansluiting in hun woning aangelegd, zodat de wasserette een stille dood stierf en haar deuren sloot. Voor de biljart club was dit een geschenk uit de hemel want de wasserette was qua ruimte ongeveer 2x zo groot dan de nu in gebruik zijnde ruimte en dus maakte het bestuur dankbaar gebruik van het aanbod van de huiseigenaar om deze ruimte in gebruik te nemen. Er moest natuurlijk wel het één en ander gebeuren voordat deze ruimte geschikt was om in te biljarten, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de funderingen en de afvoergoten van de wasmachines. Een bouw commissie werd opgericht en uit het leden bestand een aantal vaklui, zoals een elektricien en een uitstekende timmerman, gerekruteerd en werd dus door zelfwerkzaamheid van de leden ons huidige onderkomen gebouwd.

Een 3e biljart tafel werd toen – en dit keer uit eigen middelen – aangeschaft, zodat de vereniging weer meer leden kon toelaten. In september 1993 werd de nieuwe ruimte in gebruik genomen en gedurende augustus 2001 met medewerking van de leden geheel gerenoveerd waarbij de 3 oude biljarts werden ingeruild en er 3 splinter nieuwe tafels zijn geplaatst.

In het jaar 2004 begonnen de leden zich te storen aan de tenaamstelling van de vereniging waarbij met name de term 'bejaarden' veel leden in het verkeerde keelgat bleek te schieten. Alhoewel gemiddeld de leeftijd van 60 jaar was overschreden vond men zich beslist niet bejaard en daarom werd in april 2004 de naam van onze vereniging middels een notariële akte veranderd in "Biljart Vereniging Ommoord" .